ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα πληροφοριακά στοιχεία για το κοινό σε σχέση με τιςαπαιτήσεις των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών του 2015.

Η πιο κάτω μονάδα στην οποία αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες, εμπίπτει στις απαιτήσεις των ΚΔΠ 347/2015 ως μονάδα κατώτερης βαθμίδας.

Επωνυμία Εταιρείας /
Μονάδας:
Προκόπης Γ. Γαβριηλίδης Λτδ
Θέση Μονάδας: Οδός Τροόδους
Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας
Δραστηριότητα Μονάδας Παραγωγή κυνηγητικών και σκοπευτικών
φυσιγγίων
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 40217, 6302 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24530309
Fax: 24530503
e-mail: olympia@spidernet.com.cy

Βεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας η απαιτούμενη γνωστοποίηση.

Δραστηριότητες στη μονάδα:

Οι δραστηριότητες στη μονάδα περιλαμβάνουν την παραγωγή, αποθήκευση και πώληση κυνηγητικών και σκοπευτικών φυσιγγίων και την πώληση εξοπλισμού για κυνηγούς και κυνηγετικών όπλων.

Για την παρασκευή των κυνηγητικών και σκοπευτικών φυσιγγίων χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ουσίες, οι οποίες παραλαμβάνονται, εκφορτώνονται, αποθηκεύονται, μεταφέρονται εντός της μονάδας και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία η οποία γίνεται με εξοπλισμό παραγωγής. Στην μονάδα παράγονται αλλά και παραλαμβάνονται για χρήση ή εμπορία ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα τα οποία περιέχουν τις εκρηκτικές ουσίες, τα οποία επίσης φορτώνονται, εκφορτώνονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται στη μονάδα.

Εκρηκτικές Ουσίες στην μονάδα Πυρίτιδα (powder), εκρηκτική ουσία διαίρεσης 1.3, Φυσικός κίνδυνος, κατάταξη σε παράρτημα Ι ΚΔΠ 347/2015: Ρ1α. Το υλικό όταν βρίσκεται στη συσκευασία του χαρακτηρίζεται από κίνδυνο φωτιάς με μικρό κίνδυνο έκρηξης και εκτόξευσης και χωρίς κίνδυνο μαζικής εκρήξεως. Πρέπει να δίνεται σημασία στη θερμική ροή και στις νιτρώδεις αναθυμιάσεις. Εκτός της συσκευασίας μπορεί από ανάφλεξη να υπάρξει έκρηξη όταν το υλικό είναι περιορισμένο σε κλειστό χώρο. Καψύλλια (primers), εκρηκτική ουσία διαίρεσης 1.4, Φυσικός κίνδυνος, με κατάταξη σε παράρτημα Ι ΚΔΠ 347/2015: Ρ1β Το υλικό χαρακτηρίζεται από κίνδυνο φωτιάς ή εκτόξευσης. Σε περίπτωση φωτιάς ή έκρηξης των ουσιών στη μονάδα δύναται να υπάρξουν συνέπειες εκτός της μονάδας από το ωστικό κύμα και την θερμική ακτινοβολία, ενώ θα υπάρξει και έκλυση τοξικών ουσιών από την καύση.
Τρόπος προειδοποιήσεως του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενημέρωση από την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια Αρχή.
Θα ηχήσει το σύστημα συναγερμού της εγκατάστασης.
Ενημέρωση από το ραδιόφωνο και τηλεόραση.
Κατάλληλη συμπεριφορά κοινού σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στο κοινό να μην πλησιάζει στη μονάδα, να παραμείνει εντός εσωτερικών χώρων, να παραμείνει μακριά από τζάμια και επηρεασμένες ή ετοιμόρροπες κατασκευές, δέντρα, κολώνες κτλ και ηλεκτρικά καλώδια και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Αστυνομία Κύπρου, Πολιτική Άμυνα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κτλ.) σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Άμεση βοήθεια: 112
Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου: 24804560
Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαστυνόμου Ανδρέα
Παπαδόπουλου: 24-804280
Περισσότερες λεπτομέρειες
είναι δυνατόν να ζητηθούν
από:
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Απελλή 12, Λευκωσία,
Τηλέφωνο: 22405634
http://www.mlsi.gov.cy/dli
Κατεβάστε